Advent 2018

Signály.cz si společně s P. Martinem Hönigem připravily zamyšlení pro každou adventní neděli.

I. neděle adventní
STŘÍDMOST

IV. neděle adventní
STATEČNOST

II. neděle adventní PROZÍRAVOST

III. neděle adventní SPRAVEDLNOST