#Aktuálně

Aktuality z farnosti

 

V sobotu 13. 7. 2019 se uskutečnila v Olomouci pouť děkanátů Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Cílem pouti byla katedrála sv. Václava v Olomouci a celá pouť vyvrcholila pontifikální mší sv., kterou celebroval Mons. Antonín Basler.

Prvního května se jako tradičně uskutečnila prvomájová farní pouť. Naši ministranti ale vyrazili na velkou ministrantskou událost, která se koná jednou za tři roky. Znalí již vědí, že touto událostí je Ministrantský den odehrávající se v Olomouci!

Přestože jsme na místě zasvěceném Panně Marii Sedmibolestné, tak bych se v této velikonoční době rád zaměřil na Pannu Marii Sedmiradostnou, která je oproti Panně Marii Sedmibolestné trochu opomíjená.

Dát jen úvod tučně: "Naše farnost vykonala tradiční prvomájovou pouť, tentokrát na poutní místo Cvilín nad Krnovem k Panně Marii Sedmibolestné.

Na Květnou neděli celá církev slaví den mládeže. Mládež naší dieceze jej oslavila již v sobotu na setkání v Přerově. V naší farnosti se však v oslavách mládí pokračovalo i v neděli.

O víkendu 29. - 31. 3. 2019 proběhl na Přístavu víkend o teologii těla. Spousta z Vás si možná říká, co je to za víkend? O co se jedná? Možná si to říkala i většina účastníků toho víkendu, ale můžeme s klidem v duši říci, že po víkendu odjížděla spousta z nás nabita novými vědomostmi a znalostmi.