Pořad bohoslužeb 18. - 25. 7. 2021

19.07.2021

Neděle 18. července - 16. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 19. července - Vokotivní ke. Sv. Josefovi

18:00 - kaple - Mše svatá obětovaná za zemřelého Jindřicha a Františku Chromcovy, rodiče z obou stran a sourozence

Úterý, 20. července

mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 21. července

18:00 - Mše svatá obětovaná za dar života a ochranu Panny Marie do dalších let

Čtvrtek, 22. července - Svátek sv. Marie Magdalény

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Josefa Sanitráka, zemřelé rodiče, sestru Ludmilu s rodinou a duše v očistci

Pátek, 23. července - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

18:00 - Mše svatá obětovaná na poděkování za společná léta s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Sobota, 24. července - Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelou Annu Staňkovou, Marii a Josefa Dohnalovy a na poděkování za 60 let života

Neděle, 25 . července - Slavnost posvěcení kostela

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Pouťový úklid proběhne v režii mužů a ministrantů 19. 7. od 16 hodin a v režii žen 20. 7. od 15 hodin.

  • Příští neděli při památce sv. Kryštofa, patrona motoristů, budeme po mši svaté žehnat dopravní prostředky.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdušková a Chromcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 070 Kč.