Pořad bohoslužeb 12. - 19. 9. 2021

12.09.2021

Neděle, 12. září 2021 - Svátek Narození Panny Marie, Patrocinium kostela

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 13. září 2021 - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Mše svatá nebude celebrovaná

Úterý, 14. září 2021 - Svátek Povýšení svatého Kříže

Mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 15. září 2021 - Památka Panny Marie Bolestné

18:00 (P. Lhota) - bez úmyslu

Čtvrtek, 16. září 2021 - Památka sv. Ludmily, mučednice

18:00 - Mše obětovaná za živé a zemřelé kněze z naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 17. září 2021

18:00 - Mše obětovaná za Drahomíra Čecha, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 18. září, 2021

18:00 - Mše obětovaná za zemřelou Růženu Einšpiglovu, manžela a rodiče

Neděle, 19. září 2021 - 25. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za Farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Ve středu jsme zváni ke slavení papežské mše svaté v 10 hodin na TV NOE spolu s poutníky ze Šaštína a v sobotu ke slavení mše svaté v 11 hodin na ČT2 spolu s poutníky na národní pouti ke sv. Ludmile, kterou bude celebrovat v českém jazyce zvláštní papežský legát pro tuto příležitost vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn. Spolu s ním budou koncelebrovat čeští a moravští biskupové. Touto poutní bohoslužbou chceme děkovat za dar církevního školství a modlit se za zdravé mezigenerační vztahy.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 525 Kč.