"Ani já tě neodsuzuji" je heslo 24 hodin pro Pána

17.03.2019

Před pěti lety papež František odstartoval iniciativu 24 hodin pro Pána, která se koná vždy před 4. neděli postní. V pátek 29. března se otevřou kostely po celém světě a zůstanou otevřené i přes celou noc až do následujícího dne, soboty 30. března. Po celou dobu bude možnost zpovědi, modlitby nebo duchovního rozhovoru.


Letošních 24 hodin pro Pána nesou heslo: "Ani já tě neodsuzuji" (Jan 8:11)

Autor: Zbyněk Šišpera / Člověk a víra
Autor: Zbyněk Šišpera / Člověk a víra

Myšlenka této iniciativy vychází z přirovnání církve jako polní nemocnice, tedy, že církev má být "především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění" (citováno z webu Papežské rady pro novou evangelizaci).

Po celém světě by měl v každé diecézi zůstat alespoň jeden kostel otevřený od pátku 29. března od 17 hodin do soboty 30. března do 17 hodin. V těchto kostelích bude nabídnuta možnost přistoupit ke svátosti smíření a před Nejsvětější Svátostní vystavenou k adoraci.

K této iniciativě nás zve i arcibiskup Jan Graubner:

"Nabídněte věřícím v každém děkanátu alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti. Chci Vás poprosit, abyste se spolu s ostatními kněžími z děkanátu do této aktivity zapojili a také o ní informovali věřící ve farnostech (...)."

V Praze se do iniciativy zapojí kostel Panny Marie Sněžné, v němž iniciativa začne v 18 hodin mší svatou. Kotel poté zůstane otevřený do 24 hodin. Následující den, v sobotu 30. března se kostel otevře v 6 hodin ráno a iniciativa skončí v 18 hodin.

V Brně bude do iniciativy zapojen kostel Sv. Máří Magdalény (ul. Masarykova), který se otevře v 9 hodin a bude otevřený do 20. hodiny. Současně bude vystavena k adoraci Nejsvětější Svátost. Od 20. do 22. hodiny pak proběhne v katedrále Sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, která bude chvílí ztišení, osobní modlitby a další příležitostí přijmou svátost smíření.

Přehled dalších zapojených kostelů sledujte na portálu Církev.cz.

(Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/19031324-hodin-pro-pana-je-prilezitosti-ke-smireni)