Byli vysvěceni tři novokněží pro Olomouckou arcidiecési

01.07.2020

Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijali v sobotu 27. června 2020 v olomoucké katedrále sv. Václava tři kandidáti: Josef Hovád z Říkovic, Milan Maštera z Vyškova-Dědic a Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty.


"Dát život za druhé je záležitost každého dne - je to postoj, kdy středem není moje já, moje nároky a práva, ale důraz jsem přenesl na Boží 'ty' a dal se do služby: chci to, co chceš ty, a jestli ty se dáváš těm, které miluješ, chci to i já," zmínil ve své homilii arcibiskup Graubner a pokračoval: "Dary, které jste dostali, máte pro to, abyste mohli být užiteční. Jsme-li bohatí na Boží milost, máme povinnost se o ni dělit s druhými - i s těmi, kteří o to nestojí a které máme nosit v srdci zvláště při modlitbě." A obrátil se také k přítomným věřícím: "Prosím vás, abyste kněze doprovázeli modlitbou a spoluprací. Církev nejsou jen kněží, spoluzodpovědnost máme všichni - všichni se máme dávat k Bohu k dispozici, aby skrze nás mohl působit."

V závěru bohoslužby se novokněží dozvěděli i svá budoucí působiště. Josef Hovád byl jmenován kaplanem v Bystřici pod Hostýnem, Bílavsku, Loukově, Rusavě a Vítonicích. Milan Maštera bude působit jako kaplan v Hranicích, Partutovicích a Potštátu a také jako kaplan pro mládež hranického děkanátu. A Vojtěch Radoch byl jmenován kaplanem ve Valašských Kloboukách, v nichž doposud působil ve své jáhenské službě.

Hned následujícího dne, v neděli 28. června, pak Milan Maštera slavil svou první mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice ve Vyškově-Dědicí. Fotografie z primice si lze prohlédnout na portálu Člověk a víra.

Josef Hovád oslaví svou primiční mši svatbou v kostele sv. Anny v Říkovicích dne 1. července v 15 hodin a Vojtěch Radoch svou primiční mši bude celebrovat dne 6. července na Sv. Antonínku v 15 hodin. Více informací najdete na portálu Primice.cz.


Prohlédněte si fotografie z kněžského svěcení na portálu Člověk a víra


Text převzat z portálu Arcidiecése olomoucké - Ado.cz (redakčně upraveno)

Fotografie: Vojtěch Pospíšil | Člověk a Víra