Čas zasnoubení - čas milosti

29.10.2018

"Klasický" model, s nímž se (nejen) u mladých křesťanských párů setkáváme, je "od zásnub do roka svatba". Na moment se zastavme a pokusme se o tomto modelu na malou chvíli polemizovat.

Zdroj obrázku: Pixabay.com / StockSnap / CC0 - Creative Commons Licence

Jaké výhody přináší typický model zasnoubení? Rok před svatbou je přece potřeba zařídit spousta věcí ohledně svatby, ještě musí snoubenci stihnout "povinnou" přípravu na manželství. Kde je prostor pro prožívání snoubenectví jako času milosti?

Čas zasnoubení, mohli bychom říci, je pomyslným "předvečerem" svátostnému manželství. Je to určitý čas milosti, v němž se mohou partneři nejen více poznat, ale také zahájit svou individuální přípravu na manželství (nikoliv tu "povinnou") a také čas zasnoubení může vnést novou jiskru do vztahu.

Jak poukazuje papež František: zatímco muž se "učí" lépe poznávat ženu, svou snoubenku, a osvojit si ji, stejně tak se žena "učí" lépe poznávat muže, svého snoubence, a osvojit si jej. Je třeba nepodceňovat toto osvojování. Je to úsilí, které je potřebné pro dobrý základ každého dobrého manželství a také sama láska toto osvojení potřebuje, protože manželství je rozhodnutím se pro každodenní lásku, nikoliv pro uspokojení svých citů a přivození "laciného" štěstí.

Čas zásnub je dobou, kdy se mají snoubenci snažit vyrůst ve zralé dospělé lidi, kteří se opravdu rozhodují jeden pro druhého, nikoliv pro sebe samotné. Je to doba, kdy je na místě budovat duchovní základ pro budoucí manželství a rodinu - naučit se společně modlit, zvát Boha do vztahu, sdílet a hovořit o duchovním rozměru života - ty můžeme považovat za nejdůležitější atributy křesťanského manželství.

Čas zásnub se jeví jako perfektní doba pro poznání "jazyků lásky a omluvy" partnera. Je to doba, kdy se každý se snoubenců učí poznávat vše dobré i zlé na sobě samém i na partnerovi. Je to doba, kdy se snoubenci mohou naučit zcela bezpodmínečně přijímat svého partnera, s jeho slabostmi, chybami i pády a uvědomit si, že na manželství je třeba pracovat, naučit se řešit konflikty.

Čas zásnub je opravdu čas milosti, který je třeba vnímat jako Boží dar.

Autor: Petr Steinbauer
Autor je ministrantem farnosti Rajnochovice.
Článek vyjadřuje osobní názory autora.