Chaloupka

10.08.2022

V prvním srpnovém týdnu se uskutečnila tradiční farní Chaloupka. Letos na faře v Březové u Uherského Brodu pod vedením hlavní vedoucí Moniky Zichalové a dalších 7 vedoucích s tématem "Kdo přežije?". Zúčastnilo se 21 dětí (nejen "kostelových"). Na první polovinu tábora s nimi byl i náš farář otec Jiří. Děkujeme také paní Veronice Zichalové za péči o naše žaludky