Den Bible

19.11.2019

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible v neděli 17. listopadu 2019

Ilustrační obrázek | Zdroj: Pixabay.com
Ilustrační obrázek | Zdroj: Pixabay.com

Vážení přátelé,

nedávné slavení památky svaté Anežky České nám připomíná dobu před 30 lety, kdy se její svatořečení stalo jením z impulzů při znovuzískání svobody naší země. Nechceme ovšem jen vzpomínat na to, co se stalo před 30 lety. Chceme přispět k dlouhodobému procesu, v němž si naši současníci stále lépe uvědomují, jaký význam má dosažená svoboda. Na tomto poslání církve se svou činností podílí také Biblické dílo.

Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace, která sdružuje jednotlivé národní instituty biblického apoštolátu, "Rokem Bible". Během tohoto roku se má Písmo svaté stát ještě výrazněji než dosud středem veškerého života církve., například četbou Bible individuální nebo ve společenství, biblickou výstavou, slavením "Dne Bible" ve farnosti a podobně. Na internetových stránkách Biblického díla naleznete další náměty, jak prakticky prožívat "Rok Bible".

Spoléháme i nadále na Vaši mnohostrannou podporu, bez níž bychom nemohli svou činnost uskutečňovat. Chci dnes znovu poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.

S vděčností za Vaši přízeň Vám žehnám

Dominik kardinál Duka OP
předseda správního výboru ČKBD


Zdroj obrázku: StockSnap | Piabay.com