Domácí církev

04.12.2018

V rámci setkání pastorační rady farnosti v neděli 25. listopadu nás navštívili manželé Lenka a Jaroslav Jiříkovi z Lubiny u Kopřivnice, aby se s námi sdíleli o tom, jak se jim daří žít manželskou a rodinnou spiritualitu.

Manželství a rodina je dnes vystavena nemalým tlakům z mnoha stran a tak je třeba, aby samotní manželé hledali způsoby, jak pracovat na tom, aby jejich vztah nestagnoval, případně nekrachoval, ale aby se rozvíjel. Manželé Jiříkovi si vybrali prověřenou cestu z "dílny" o. Františka Blachnického, která se nazývá "Domácí církev" nebo je též známa jako "Oáza rodin".

Ikona Svaté rodiny, zdroj: Oáza rodin

Jaké jsou pilíře této Domácí církve? V úplných základech nacházíme naprosto zřejmé body: každodenní modlitba osobní, manželská a rodinná a pravidelné setkávání se s Božím slovem. Dalším velmi důležitým pilířem je tzv. měsíční manželský dialog, ze kterého pak roste tzv. pravidlo života (systematická práce na sobě). A na závěr měsíční společenství při účasti 4 až 7 manželských párů a jednou do roka rekolekce.

Co možná není úplně zřejmé, je manželský dialog. Ten samozřejmě neslouží k tomu, aby se domluvilo to či ono, ale k tomu, aby manželé navzájem sdíleli radosti i bolesti života, své tužby, přání, očekávání atd. A to se jistojistě neděje v každém manželském páru. A také se manželé Jiříkovi velmi pozitivně vyjádřili k pravidelné jednoroční rekolekci - duchovní obnově. Vyjádřili se tak, že ten čas věnovaný výlučně Bohu se jim mnohonásobně vrací. To ale není žádná novinka, o tom hovoří již Ježíš v horském kázání (Mt 6, 33).

Tedy: kdo chcete posilovat svoji víru, rozvíjet manželskou lásku, učit se řešit nejen manželské konflikty, navázat hlubší kontakt s dětmi a zakoušet život ve společenství, máte nabídnutou prověřenou cestu.

o. Jiří, farář