Farní pouť: Cvilínské kázání

03.05.2019

Přestože jsme na místě zasvěceném Panně Marii Sedmibolestné, tak bych se v této velikonoční době rád zaměřil na Pannu Marii Sedmiradostnou, která je oproti Panně Marii Sedmibolestné trochu opomíjená.

Bližší nám je pravděpodobně Panna Maria Sedmibolestná, proto také je u nás minimálně 14 míst jí zasvěcených, včetně Českého Krumlova, Sloupu v Moravském krasu nebo zdejšího poutního kostela. Je nám bližší, protože jí přednášíme všechny své těžkosti, bolesti a nemoci s důvěrou, že půjde s námi stejně, jako doprovázela Pána Ježíše křížovou cestou a že se za nás bude u Něj přimlouvat a vyprošovat nám potřebné milosti a dary.

Naproti tomu místa zasvěcená Panny Marie Sedmiradostné jsou pouze tři: z toho pouze jeden kostel - poutní kostel v Malých Svatoňovicích v SV Čechách blízko Adršpach (v rodišti Karla Čapka) a dvě sedmiradostné cesty ve Křtinách a v Hlubokých Mašůvkách u Znojma.

Známe přísloví "sdílená radost, dvojitá radost" - nejlépe to můžeme vidět na setkání Panny Marie s její příbuznou Alžbětou a na chvalozpěvu Magnificat, Velebí má duše Pána, který Panna Maria při tomto setkání vyzpívala z vděčnosti za všechny Boží dary a s hlubokou radostí a pokorou před Boží velikostí. Jako by šlo o předobraz velikonočních událostí, kdy jiná Marie, Magdalská, běží za učedníky s radostnou zvěstí, že se setkala se Vzkříšeným!

Učme se od Panny Marie i my - propojenosti a zakotvenosti v Božím slově, ze kterého čerpala sílu, učme se uchovávání Božích zásahů ve svém srdci, ve kterých se odráží Boží starostlivost o každého z nás, učme se vzdávání chvály Bohu za Jeho dobrotu a také díků za všechny Jeho dary a učme se také odvaze vyjít vstříc druhým - ať už k utěšení a potěšení, ať už ke službě, ať už k přímluvné modlitbě za druhého nebo ke sdílení radosti.

Učme se od této nejlepší učednice Páně a také Jeho Matky, která je i matkou naší.

Panno Maria, dej, ať jsme věrnými a pevně zakotvenými v Bohu jak v radostech, tak i v bolestech života. Dej, ať se tomu učíme u Tebe a pomáhej nám na našich cestách svou mocnou přímluvou.

Panno Maria Sedmibolestná - oroduj za nás!

Panno Maria Sedmiradostná - oroduj za nás!

Autor: Pavel Langer / Člověk a víra
Autor: Pavel Langer / Člověk a víra