In Memoriam: P. František Hnila

27.02.2019

P. František Hnila pocházel z Lukova, kde se 5. listopadu 1916 narodil, jako jedno z pěti dědí, do rodiny drobného zemědělce a krejčího. Mladý František navštěvoval Měšťanskou školu v nedalekém Fryštáku, kde se také seznámil se Salesiány a v roce 1930 vstoupil do fryštáckého ústavu. V roce 1935 odchází do noviciátu ve Sv. Beňadiku na Slovensku, tam o rok později, v roce 1936, skládá první sliby. Následně začal František studovat filosofii v Ostravě a působit jako asistent ve Fryštáku v Ořechově.

P. František Hnila
P. František Hnila

Mezi tím se rozpoutala II. světová válka. Teologické studia jsou velmi ovlivněna pracovním nasazením a stálým stěhováním teologické fakulty, jak to s sebou nesla válka a okupace.

František přijal kněžské svěcení po válce, dne 6. 4. 1946 v Praze. Hned po vysvěcení odešel do Fryštáku, kde stal školním rádcem na období školního roku 1946/1947. V následujícím roce přijímá místo prefekta ve filosofické fakulty v Přestavlkách. V červenci 1948 je odvolán do Prahy a stává se sekretářem nového inspektora P. Antonína Dvořáka. Je zároveň inspektorálním ekonomem a duchovním správcem kostela sv. Kříže v Praze Na Příkopě.

Po násilné likvidaci řeholníků v noci z 13. na 14. dubna 1950 je dovezen k internaci do Želiva. V internaci je 15. 5. 1952 zatčen spolu s P. Antonínem Dvořákem a dalšími řeholníky a je z Želivy deportován do vyšetřovací vazby v Jihlavě. Po velmi tvrdé vyšetřovací vazbě, která jej přivedla na pokraj fyzických i duševních sil je odsouzen k 23 letům vězení za špionáž a velezradu. Skutečnou "vinou" však byl jeho úřad sekretáře inspektora, věrnost Bohu, církvi a kongregaci Salesiánů. Prošel si vězněním na Mírově a Jáchymově. Z Jáchymova byl později opět deportován na Mírov.

Přichází květen 1960 a P. František Hnila je propuštěn na amnestii. V témž měsíci nastupuje jako pomocný dělník ve Svitu v Otrokovicích a později ve Zlíně. Přichází rok 1968 a s ním Pražské jaro. Během Pražského jara zasvitla naděje návratu k salesiánské práci a uvolněnějšímu režimu v zemi, ale tyto naděje byly smeteny v srpnu 1968 okupací vojsky Varšavské smlouvy a následnou Normalizací, která přinesla ještě horší represe, než ta v 50. letech. Ale ani to nezabránila P. Františkovi, aby nastoupil v říjnu 1969 jako duchovní správce ve Všemině. Je však omezený zdravotním stavem, který silně narušilo věznění na Mírově a Jáchymově.

V roce 1978 je přeložen do Rajnochovic, kde pracuje, nakolik mu síly dovolí. Zde jej též v roce 1989 zastihla listopadová Sametová revoluce a následná změna poměrů. V Rajnochovicích, ale P. František hnila zůstává a zde dožívá své poslední roky života.

P. František Hnila zemřel 27. února 1993 v Rajnochovicích.