Ministrantský den 2019

03.05.2019

Prvního května se jako tradičně uskutečnila prvomájová farní pouť. Naši ministranti ale vyrazili na velkou ministrantskou událost, která se koná jednou za tři roky. Znalí již vědí, že touto událostí je Ministrantský den odehrávající se v Olomouci!

Ministrantský den organizují bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Bohoslovci měli připravený program pro kluky z I. a II. stupně základní školy a také pro starší ministranty, které zařadili do věkové kategorie 16+.

Program v kategorii 16+ byl zaměřen na povzbuzení starších ministrantů do služby. Po hudebním úvodu a modlitbě následovala krátká prezentace DCM Olomouc a kurzu MiniFor. Následovala krátká hra ve stylu "lidského binga" a po hře krátká příprava na mši svatou.

Po přípravě se starší ministranti přesunuli do kostela Panny Marie Sněžné, kde proběhla pontifikální mše s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem a otcem pomocným biskupem Antonínem Baslerem. Za zmínku stojí ji účast na dvacet kněží z naší arcidiecéze. Během závěrečných obřadů byla vyhlášena ministrantská soutěž "Mise cti", která seznámila zúčastněné ministranty s životem amerického vojenského kaplana s českými kořeny - Emila Josefa Kapauna. Na závěr také otec arcibiskup za velkého potlesku dekoroval ministrantský prapor výroční stuhou a udělil ministrantům požehnání do jejich služby.

Program pro 16+ pokračoval výborným obědem a přednáškou hlavního vojenského kaplana - plk. gšt. Jaroslava Knichala o Duchovní správě Armády České republiky. Během přednášky zmínil, jak je služba vojenských kaplanů diametrálně odlišná od služby "civilních" diecézních kaplanů a také, jak je služba kaplanů v armádě důležitá. Po přednášce otce Jaroslava následoval "neformální pokec" s otcem arcibiskupem, v němž promluvil o začátcích své kněžské dráhy a jakými obtížemi si museli bohoslovci během minulého režimu projít.

Poté se starší ministranti rozdělili do skupinek a navštívili různá stanoviště po Olomouci. Mohli se tak podívat do věže katedrály sv. Václava či prozkoumat "půdu u dominikánů". Zajímavé bylo i setkání s vězeňským kaplanem - trvalým jáhnem, bratrem Otto Brochem.

Program pro kluky ze základní školy probíhal ve formě soutěže, v níž kluci mohli zúročit své zkušenosti od oltáře. Plnili různé úkoly, které souvisely s jejich službou, např. při plnění jednoho úkolu měli sestavit ministranty do liturgického průvode. Pro ty nejmenší to byla nová zkušenost a možnost udělat "level up!" ve své ministrantské službě.

Ministrantského dne se zúčastnilo nad 750 ministrantů z Olomoucké arcidiecéze.