Mjr. Jiří Ignác Laňka: Policejní kaplan musí rozumět řeči svého kmene

31.08.2020

V profesním životě trénuje elitní policejní jednotku a v soukromém životě vykonává službu jáhna. Řeč je o mjr. Jiřím Ignáci Laňkovi, který již řadu let vykonával, i když neoficiálně, duchovní službu v policejním prostředí a zároveň stál u zrodu Křesťanské policejní asociace a u nedávného zrodu Duchovní služby Policie Čr a právě tento policejní kaplan poskytl rozhovor o KPA a DS PČR pro Signály.cz. Chcete vědět, jak vypadá křesťanská služba v řadách policie nebo jaké jsou požadavky na nové kaplany?

Jedná se o ukázku rozhovoru. Celý rozhovor naleznete na S.magazínu.


Významným milníkem v historii Policie České republiky (PČR) se stal rok 2019. Dne 7. června 2019 podepsal policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar interní pokyn pro poskytování duchovních služeb policistům a zaměstnancům policie. V současné době má policie dva oficiální kaplany. Jedním z nich je šéfinstruktor Útvaru rychlého nasazení a trvalý jáhen mjr. Jiří Ignác Laňka, který stál u zrodu Křesťanské policejní asociace (KPA) a poskytl svůj čas pro rozhovor o KPA a Duchovní službě PČR. 

Foto: Zdeněk Ovčačík | Zdroj: Člověk & víra
Foto: Zdeněk Ovčačík | Zdroj: Člověk & víra

Pane majore, na oficiálním webu KPA se můžeme dočíst, že KPA je organizací sdružující věřící policisty. Zároveň je široké veřejnosti známa skutečnost, že jsou díky KPA slouženy bohoslužby za bezpečnost v naší vlasti. Můžete čtenářům více přiblížit, jak vlastně funguje KPA, jaká je její struktura?

Křesťanská policejní asociace je v oficiálním termínu zapsaným spolkem. Je organizací, která stojí vně policejního prostředí a sdružuje převážně policisty, kteří jsou křesťany anebo ke křesťanské víře směřují. Jsou mezi námi i kolegové hasiči, příslušníci Vězeňské služby a strážníci Městské policie, takže přijímáme do svých řad i členy dalších bezpečnostních sborů.

KPA je celorepublikovou organizací, má tříčlenné vedení - předsedu, místopředsedu a tajemníka. Zároveň se člení do místních skupin, které nazýváme "komendy"; menší místní skupiny, které nedosahují velikostí "komend", nazýváme "delegace". Tyto místní skupiny, ať už jsou to "komendy" nebo "delegace", mají velkou míru autonomie, tedy mají svá vlastní vedení, se kterými jsme v kontaktu, a jsou zastřešována vedením KPA.

Jak vypadá služba KPA?

Naším úplně primárním cílem je modlit se za bezpečí v naší vlasti, modlit se za policisty a příslušníky ostatních bezpečnostních sborů a samozřejmě také za oběti zločinů, dopravních nehod, živelných a jiných katastrof. Rovněž je naším úkolem přinášet křesťanské hodnoty, které jsou základem naší kultury, do prostředí ochránců zákona, a v neposlední řadě pomáháme tam, kde je třeba, namátkově například organizací finančních sbírek na podporu potřebných.

Jaký byl prvotní impuls pro založení KPA?

Bylo to v roce 2010, kdy se spontánně sešla skupina věřících policistů v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Tam jsme spolu hovořili, modlili se a byl to velmi dobře prožitý čas. Díky tomuto setkání jsme se dohodli, že se po čase sejdeme zvonu. Zanedlouho, myslím, že to bylo půl roku, jsme se opět spolu sešli a hovořili na stejném místě. Tehdy jsme se dohodli, že takovým setkáváním dáme nějaký rámec a že se budeme inspirovat u, v mnoha státech působící, Christian Police Association (angl. zkr. CPA; v německojazyčném prostředí: Christliche Polizei Vereinigung - CPV, pozn. red.), která vznikla v druhé polovině 19. století ve Velké Británii. A jak jsme se dohodli, tak jsme udělali, a v květnu 2011 proběhl v Emausích ustanovující synod, na němž jsme založili KPA.

Jednou z ambic KPA je fungovat v mezinárodní sféře a jste v kontaktu se zahraničními bratry ve službě - křesťany. Jak vypadá spolupráce české KPA se zahraničními organizacemi?

Už při samotném vzniku nám pomohli bratři ze Spojených států, Velké Británie, Švýcarska a Německa. S nimi jsme byli v kontaktu, konzultovali jsme s nimi možná úskalí i to, jak by to mohlo vypadat, aby se naše místní podmínky odrazily v celkové struktuře, práci a náplni v asociaci.

Jsme s nimi stále v kontaktu, ale k bližší spolupráci zatím nejsou vhodné podmínky. Nicméně naši zástupci se zúčastnili setkání věřících policistů v Madridu a také ve Vídni. Zároveň jsme od svého vzniku účastníky internetové platformy Prayer Request, stejně tak jsme v mezinárodním uskupení státních křesťanských policejních společenství ICPF (International Christian Police Fellowship - pon. red.), které zprostředkovává v celosvětovém měřítku, stejně jako platforma Prayer Request, modlitby za příslušníky policie a za jejich rodiny po celém světě.