Na Slavnost sv. Josefa se bude prosit o ochranu české země před koronavirem

15.03.2020

V den Slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie, proběhne u Palladia české země ve Staré Boleslavi bohoslužba s prosebnými úmysly. Slavnostní liturgii bude celebrovat Mons. Zdenek Wasserbauer, předseda Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví a můžete ji v 10:00 sledovat živě na TV NOE.

Zdroj: Středočeský kraj | kr-stredocesky.cz


Palladium země české je kovový reliéf Madony s Dítětem Ježíšem, který je uchováván v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Dle tradice má tento reliéf zvláštní ochrannou moc nad českým národem, pokud sjednocuje věřící v modlitbách k Bohu. Samotná poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie je zároveň jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst v naší zemi.

Palladium české země soukromě navštívil již 11. března 2020 kardinál Dominik Duka, aby poprosil Pannu Marii za odvrácení pohrom nakažlivých nemocí a za všechny naše nemocné.

Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie jako příležitost pro tuto bohoslužbu není vybrána náhodně. Svatý Josef je od poloviny 17. století spolupatronem českých zemí. Na tento den vyzývají čeští a moravští biskupové ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání za českou zemi, která se ocitla v této velmi naléhavé situaci.

"Prosíme také všechny kněze, aby tento den zasvěcený sv. Josefovi, obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v modlitbách a postu k bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvěte také, prosím, své farníky, aby se tento den zvláštním způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání," žádá Mons. Zdenek Wasserbauer, předseda Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví, který také bude celebrovat slavnostní liturgii.

Slavnostní bohoslužba bude obětována na prosbu za ochranu české země při epidemii koronaviru a za všechny lékaře, zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi a také za všechny politiky a státníky nesoucí zodpovědnost za Českou republiku. Slavení liturgie začne v 10:00 a můžete ji sledovat online nebo televizním živým přenosem na TV NOE nebo na stránkách farnosti Staré Boleslavi - www.staraboleslav.com.


Zdroj: Církev.cz