Pastýřský list k Velikonocům 2019

05.05.2019

Milé sestry a drazí bratři,

Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi.

I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce. Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme.

Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal. Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství. Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě. Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme. Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo. Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu. Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným. Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.

Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto přeji pravou velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás.

Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpovědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás.

Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám,

+ JAN GRAUBNER
arcibiskup olomoucký

Pastýřský list si můžete stáhnout ve formátu PDF na odkazu níže. 

Autor: Dominik Novák / Člověk a víra
Autor: Dominik Novák / Člověk a víra

Stáhněte si Pastýřský list k Velikonocům 2019.
Soubor je ve formátu PDF.