Pořad bohodlužeb 4. - 11. 4. 2021

04.04.2021

Neděle, 4. dubna - Slavnost zmrtvýchvstání páně

8:00 - bez úmyslu

9:00 - Mše svatá obětována za farníky

10:00 - Mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Hradilovu

14:30 - Adorace, svátostné požehnání 

Pondělí, 5. dubna - Pondělí v oktávu velikonočním

8:00 - Mše svatá obětována za Na poděkování za dar života při výročí 70 let

9:00 - Mše svatá obětována za živé a zemřelé členy živého růžence

Úterý, 6. dubna - Úterý v oktávu velikonočním

18:00 - Mše svatá obětována za zemřelou paní Janu a za nemocnou osobu

Středa, 7. dubna - Středa v oktávu velikonočním

18:00 - Mše svatá obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 8. dubna - Čtvrtek v oktávu velikonočním

18:00 - Mše svatá obětována za Karla Vičana, dceru a zetě

Pátek, 9. dubna - Pátek v oktávu velikonočním

18:00 - Mše svatá obětována za na poděkování za 57 let společného života a dar uzdravení

Sobota, 10. dubna - Sobota v oktávu velikonočním, s nedělní platností

18:00 - Mše svatá obětována za rodiče Pšenicovy, Skýpavlovy, Křenkovy? Černochovy a duše v očistci s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu


Neděle, 11. dubna - 2. neděle velikonoční, neděle božího milosrdenství

8:00 - Mše svatá obětována za na poděkování za dar života, víry a kněžského povolání s prosbou o požehnání do dalšího života a služby
9:00 - Mše svatá obětována za farníky
10:00 - Mše svatá obětována za zemřelou Annu Ježovou a zemřelého Vojtíška
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu liturgie tridua: těm, kdo připravovali, uklízeli a zdobili kostel, sboru, schole, ministrantům a všem ostatním.

  • Dnes ve 12 hodin papež František udělí požehnání Urbi et Orbi, které je spojené s plnomocnými odpustky. Vysílá TV Noe, Radio Proglas i ČT 2.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Arcibiskupský kněžský seminář a za dary na Boží hrob v Jeruzalémě, které jste dávali do pokladničky. Sbírka z minulé neděle činila 5 017 Kč a z postní almužny 9 326 Kč.