Pořad bohoslužeb 1. - 8. 11. 2020

04.11.2020

Neděle, 1. listopadu - Slavnost všech svatých

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

17:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého

Úterý, 3. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Středa, 4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského

17:00 - Mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 5. listopadu

17:00 - Mše sv. obětována zživé a † kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 6. listopadu

17:00 - Mše sv. obětována za † manžela, sourozence, zetě, švagry, rodiče a duše v očistci

Sobota, 7. listopadu

18:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu s prosbou o uzdravení a osvobození na přímluvu Panny Marie

Neděle, 8. listopadu - 32. neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Individuální duchovní služba je v rámci opatření možná, ale společné mše svaté nikoliv.
  • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání vždy po 30 minutách a s možností svátosti smíření. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky).
  • Vzhledem k pandemii se mění podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci:
  • věřící si mohou svobodně vybrat libovolných 8 dnů měsíce listopadu k návštěvě hřbitova a pomodlit se tam třeba v duchu za zemřelé,
  • plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) může být přenesen na jakýkoliv den měsíce listopadu, který si mohou věřící svobodně vybrat, kdy zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Modlitbu Páně a Vyznání víry,
  • lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. z důvodu nařízené karantény, za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. korunku k Božímu milosrdenství nebo růženec).
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.