Pořad bohoslužeb 1. - 8. 12. 2019

01.12.2019

Týden po 1. neděli adventní | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 1. prosince - 1. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 2. prosince

06:30 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 3. prosince - Památka sv. Františka Xaverského

Mše sv. není celebrována.

Středa, 4. prosince - Nezávazná památka sv. Jana Damašského

16:00 - mše sv. v Komárně obětována za úmysly farníků z Komárna
17:00
- mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Josefa a Marii Gajduškovy, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek, 5. prosince 

06:30 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 6. prosince - Nezávazná památka sv. Mikuláše
První pátek v měsíci

17:00 - mše sv. obětována za † Oldřicha Smahela, živou rodinu a duše v očistci

Sobota, 7. prosince - Památka sv. Ambrože

18:00 - mše svatá obětována za † Jana Valentu

Neděle, 8. prosince - 2. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes 1/12/2019 v 18 hodin po svátostném požehnání v kapli na faře bude zkouška sboru.
  • Vzadu v kostele na stolku je zápisový arch k modlitbě za posvěcení rodin s putující soškou Panny Marie s Ježíškem.
  • V pátek budou kněží navštěvovat nemocné.
  • Příští víkend bude na Arše duchovní obnova pro mládež, kterou povede P. Jan Bleša z Kelče. Přihlašování na webu Archy.
  • Pozvání k 50. výročí úmrtí bp. Zely do Soběchleb.
  • K dospozici jsou Adventní kalendáře za 12,- KČ a Vánoční oplatky za 10,- KČ.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za Vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 827,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz