Pořad bohoslužeb 1. - 8. 3. 2020

01.03.2020

Týden po 1. neděli postní | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | DirektářLekcionář


Neděle, 1. března - 1. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - křížová cesta vedena ministranty
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 2. března

17:00 - mše sv. v kapli na faře obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 3. března

Mše svatá není celebrována.

Středa, 4. března

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Amálii, Antonína a Annu Provazníkovy, živou a zemřelou rodinu z obou stran, Boženu Otrubovou a duše v očistci

Čtvrtek, 5. března

17:00 - mše sv. v kapli na faře obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 6. března

16:30 - Křížová cesta v kostele
17:00 - mše sv. v kostele obětována za Milana a Marii Uhříkovy a živou rodinu

Sobota, 7. března

18:00 - mše sv. v kapli na faře bez úmyslu

Neděle, 8. března - 2. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta vedena dětmi
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Připomínáme, že dnes ve 20 hodin začíná přihlašování na letní tábory na Arše pro děti do 15 let a také přihlašování na puťáky pro mladé od 15 do 18 let na www.archa.ado.cz
  • Zveme mladé na duchovní obnovu na faře, která se uskuteční příští víkend. Duchovní obnovu povede bývalý spirituál z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži P. Martin Sekanina, farář v Bzenci. Přihlašování do středy na www.pristav.ado.cz
  • V pátek nebudeme navštěvovat nemocné
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce.
    Sbírka z minulé neděle na Haléř sv. Petra činila 10 600,- KČ
  • Na webu je k dispozici Pastýřský list pro První neděli postní 2020