Pořad bohoslužeb 10. - 17. 11. 2019

10.11.2019

Týden po 32. neděli v mezidobí

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář


Neděle, 10. listopadu - 32. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 11. listopadu - Památka sv. Martina Tourského
Den válečných veteránů

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 12. listopadu - Památka sv. Josafata

Mše sv. není celebrována.

Středa, 13. listopadu

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Františka Rakúsa, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek, 14. listopadu

17:00 - mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Hradilovu

Pátek, 15. listopadu - Nezávazná památka Sv. Alberta Velikého

15:00 - Zádušní mše svatá s pohřebními obětována za paní Milenu Čubovou

Sobota, 16. listopadu - Nezávazná památka sv. Markéty Skotské

18:00 - mše svatá obětována na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie do dalších let

Neděle, 17. listopadu - 33. neděle v liturgickém mezidobí
Den Bible

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Vzadu v kostele k dispozici časopis IN a Nezbeda.
  • Zveme mládež na Děkanátní spolčo, které bude v pátek 15. 11. 2019 v Holešově (v 18:00 mše svatá v kostele a poté program na faře). Kdo by rád jel, kontaktujte týmačku Monču.
  • Další neděli proběhne sbírka na Charitu a dveřní sbírka na Biblické dílo.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 334,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz