Pořad bohoslužeb 10. - 17. 5. 2020

10.05.2020

Týden po 5. neděli velikonoční | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 10. května - 5. neděle velikonoční
Den matek

Mše sv. není celebrována
14:30 - Adorace a svátostné požehnání v kostele

Pondělí, 11. května

18:00 - mše sv. obětována za Aloise a Marii Slámkovy a duše v očistci

Úterý, 12. května - Nezávazná památka sv. Pankráce

Mše svatá není celebrována.

Středa, 13. května - Nezávazná památka Panny Marie Fatimské

18:00 - mše sv. v kostele obětována za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Čtvrtek, 14. května - Svátek sv. Matěje

18:00 -mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 15. května - Nezávazná památka sv. Izidora

17:00 - mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota, 16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého

18:00 - mše sv. obětována za † manžela, sestru a rodiče

Neděle, 17. května - 6. neděle velikonoční

7:30 - Mše svatá obětována za farníky
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za prvokomunikanty a jejich rodiny
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté od 11. 5. je možné v maximálním počtu do 100 osob. Kdo by se však nedostal, může se zúčastnit bohoslužby venku skrze kostelní rozhlas. Při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti. Splnit si nedělní povinnost je, až do zrušení mimořádných opatření, platné skrze televizní nebo rozhlasový přenos. Svaté přijímání však můžete přijmout v neděli odpoledne před svátostným požehnáním.
  • Také připomínáme křesťanskou povinnost vykonat si svátost smíření 1x za rok. Možnost splnit si tuto povinnost v rámci velikonoční zpovědi je možné jako obvykle vždy půl hodiny před mší svatou.
  • Jste zváni na májové pobožnosti u kaple v Podhradní Lhotě, vždy v 19 hodin, vyjma špatného počasí.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.