Pořad bohoslužeb 10. 2. - 17. 2. 2019

10.02.2019

Neděle, 10. února - 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 11. února - Nezávazná památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných

17:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za duše v očistci

Úterý, 12. února

Mše sv. není celebrována.

Středa, 13. února 

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Čtvrtek, 14. února - Nezávazná památka sv. Valentýna

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za † manžela, živou a † rodinu

Pátek, 15. února

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována na poděkování za dožitých 80 let, za † manžela, † snachu a dvě † dcery

Sobota, 16. února

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za † Františka Klečku a rodiče

Neděle, 17. února - 6. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • K dispozici je nové číslo časopisu Nezbeda.
  • Následující neděli bude při mši svaté udělována svátost nemocných.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 089 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.