Pořad bohoslužeb 10. 3. - 17. 3. 2019 (aktualizováno)

10.03.2019

Neděle, 10. března - 1. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 11. března

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za † Josefa a Marii Novosadovy,
šest synů a dceru, živou a † rodinu

Úterý, 12. března

Mše sv. není celebrována.

Středa, 13. března - Výroční den zvolení papeže Františka (2013)

17:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za Amálii a Antonína Provazníkovy,
jejich rodiče a sourozence, vnuka Zdeňka, Boženu Otrubovou a duše v očistci

Čtvrtek, 14. března

17:30 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za živé a † Růženy

Pátek, 15. března

16:30 - křížová cesta
17:00 - mše mše sv. v kostele Narození Panny Marie obětována za Františka a Aloisii Slámkovy a duše v očistci

Sobota, 16. března

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za † Růženu Enšpíglovu, manžela a rodiče

Neděle, 17. března - 2. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


 • Následující neděli v 15:15 bude setkání pastorační rady farnosti.
 • Vřele doporučujeme duchovní obnovu v Soběchlebech v sobotu 16. 3., mladým pak v termínech 15. - 17. 3. na Přístavu a 22. - 24. 3. na Arše.
 • Zveme na divadelní představení Miláček / Píseň písní v sobotu 30. 3. v 19 h
  v Rajnochovicích.
 • Připomínáme možnost přihlásit se na letošní letní RAFTcamp pro mladé
  od 16 do 25 let v termínu od neděle 28. 7. do soboty 3. 8. na stránkách
  mladez.ado.cz.
 • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Pelcová a Zichalová.
 • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 060 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.