Pořad bohoslužeb 11. 11. - 18. 11. 2018

10.11.2018

Neděle, 11. listopadu - 32. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 12. listopadu - Památka sv. Josafata

Mše sv. není výjimečně celebrována.

Úterý, 13. listopadu - Památka sv. Anežky České

Mše sv. není celebrována.

Středa, 14. listopadu

Mše sv. není výjimečně celebrována.

Čtvrtek, 15. listopadu

Mše sv. není výjimečně celebrována.

Pátek, 16. listopadu

Mše sv. není výjimečně celebrována.

Sobota, 17. listopadu - Památka sv. Alžběty Uherské

18:00 - mše svatá obětována za duše v očistci

Neděle, 18. listopadu - 33. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Žejdlíková.
  • V neděli 25. listopadu bude setkání pastorační rady farnosti.
  • V případě nepřítomnosti kněží kontaktujte v naléhavých případech P. Vratislava ze Všechovic na čísle mobilního telefonu 731 626 508.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka na charitu z minulé neděle včetně darů činila 5 682 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.