Pořad bohoslužeb 11. - 18. 4. 2021

12.04.2021

Neděle, 11. dubna - 2. Neděle Velikonoční

8:00 - Mše svatá obětována za na poděkování za dar života, víry a kněžského povolání s prosbou o požehnání do dalšího života a služby
9:00 - Mše svatá obětována za farníky
10:30 - Mše svatá obětována za zemřelou Annu Ježovou a zemřelého Vojtíška
14:30 - Adorace, svátostné požehnání

Pondělí, 12. dubna

Mše sv. nebude celebrována

Úterý, 13. dubna

Mše sv. nebude celebrována 


Středa, 14. dubna

Mše sv. nebude celebrována 


Čtvrtek, 15. dubna

18:00 - Mše svatá obětována za dar zdraví a ochranu Panny Marie

Pátek, 16. dubna - Votivní ke sv. Ludmile sv. Bernadetty Soubirousové

18:00 - Mše svatá obětována za zemřelého Františka Hrušku, manželku a duše v očistci

Sobota, 17. dubna - S nedělní platností

18:00 - Mše svatá obětována za zemřelého Jana Valentu

Neděle, 18. dubna - 3. Neděle velikonoční 

8:00 Mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Šindelkovu a Malíkovu

9:00  Mše svatá obětována za farníky

10:00 - mše svatá bez úmyslu

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V sobotu 1. 5. se uskuteční farní pouť do kostela sv. Ludmily v Suché Lozi a do poutního kostela PM v Uherském Brodě. Bližší informace budou upřesněny dle aktuálních epidemiologických opatření.

  • Dne 24. 4. uzavřou v Rajnochovicích církevní manželství Jan Krátký z Lobodic a Jana Uhříková z Rajnochovic.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírky z minulého týdne: Arcibiskupský kněžský seminář 8 577 Kč, Svatou země 2 755 Kč, velikonoční pondělí 4243 Kč.