Pořad bohoslužeb 11. - 18. 7. 2021

17.07.2021

Neděle 11. července - 15. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 12. července - Sv. Ludvíka a Zélie Martinových, manželů

mše svatá nebude celebrovaná

Úterý, 13. července 

mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 14. července - Bl. Hroznaty, mučedníka

18:00 - Mše svatá obětovaná za děti, vnoučata, pravnoučata a za Boží pomoc a ochranu pro dárce

Čtvrtek, 15. července - památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Zdeňka Jemelíka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Pátek, 16. července - Votivní ke sv. Ludmile

18:00 - Mše svatá obětovaná za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Ševelovu

Sobota, 17. července

18:00 - bez úmyslu

Neděle, 18. července

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • K 30. 6. pod dohledem diecézního organologa byly předány varhany, které prošly kompletní opravou.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdušková a Chromcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle, která byla z rozhodnutí otce arcibiskupa na postižené bouřkami a tornádem na jižní Moravě činila 39 960 Kč.

  • V Komárně na pouti se vybralo na Jižní Moravu 23 001 Kč.