Pořad bohoslužeb 12. - 19. 1. 2020

12.01.2020

Týden po svátku Křtu Páně | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 12. ledna - Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN BUDOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 13. ledna - Nezávazná památka sv. Hilaria

17:00 - mše sv. obětována za † Václava Ševelu a Boží požehnání pro živou rodinu

Úterý, 14. ledna

Mše svatá není celebrována.

Středa, 15. ledna

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 16. ledna

Mše svatá není celebrována.

Pátek, 17. ledna - Památka sv. Antonína

17:00 - mše sv. obětována za † Annu Hruškovou, manžela a živou rodinu

Sobota, 18. ledna - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2020

18:00 - mše svatá obětována za zdárné uzdravení

Neděle, 12. ledna - Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Včera 11/1/2020 se uskutečnil tříkrálový ples. Děkujeme všem, kteří ho připravili, nebo s jeho přípravou jakkoli pomohli. Zvlášť děkujeme za vaše dary do tomboly a pomoc s občerstvením.
  • Dnešní nedělí 12/1/2020 končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Mše svaté, kromě nedělí a slavností, budou v kapli na faře.
  • V týdnu od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Další neděli 19/1/2020 v 16 hodin naši ministranti jedou na společný výlet do Zlína.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 720,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz