Pořad bohoslužeb 12. - 19. 7. 2020

12.07.2020

Týden po 15. neděli v mezidobí | roční cyklus A

3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 12. července - 15. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 13. července - Nezávazná památka sv. Jindřicha

18:00 - mše sv. obětována za zemřelé oboje rodiče a jejich sourozence

Úterý, 14. července - Nezávazná památka bl. Hroznaty

Mše sv. není celebrována.

Středa, 15. července - Památka sv. Bonaventury

18:00 - mše sv. obětována za † Zdeňka Jemelíka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Čtvrtek, 16. července - Nezávazná památka Panny Marie Karmelské

Mše sv. nebude celebrována.

Pátek, 17. července

18:00 - mše sv. obětována za † Jindřicha Vacka a  živou a zemřelou rodinu a na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie

Sobota, 18. července

18:00 - mše svatá bez úmyslu

Neděle, 19. července - Slavnost posvěcení kostela

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Pouťový úklid proběhne v režii mužů 13. 7. od 16 h a v režii žen 14. 7. od 14 h.
  • Také zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Přihlášky jsou k dispozici na farním webu a přihlašování je možné do příštího pondělí.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 2 597 Kč.