Pořad bohoslužeb 13. 1. - 20. 1. 2019

13.01.2019

Neděle, 13. ledna - Svátek Křtu Páně (konec doby Vánoční)

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 14. ledna - Pondělí I. týdne v liturgickém mezidobí

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana (na faře) obětována za duše v očistci

Úterý, 15. ledna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 16. ledna

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Čtvrtek, 17. ledna - Památka sv. Antonína, opata

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za zemřelé rodiče

Pátek, 18. ledna - Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů (začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů)

17:00 - mše sv.  obětována za zemřelou Annu Hruškovou, manžela a duše v očistci

Sobota, 19. ledna

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za zemř. manžela, sestru, rodiče a zetě

Neděle, 20. ledna - 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • Dnešní nedělí končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí, mše svaté, kromě nedělních a slavnostních, budou v kapli na faře.
  • V týdnu od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • V pátek 25. ledna se od 17:30 uskuteční další setkání mládeže holešovského děkanátu.
  • V sobotu 2. února jsou maminky zvány na Hromniční pouť do Šternberka. Přihlašovací arch je vzadu na stolku.
  • Děkujeme všem dárcům v tříkrálové sbírce. Vybralo se při ní v Rajnochovicích 11 249 Kč, v P. Lhotě 15 868 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 719 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.