Pořad bohoslužeb 13. - 20. 10. 2019

13.10.2019

Neděle, 13. října - 28. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 14. října - Nezávazná památka sv. Kalista I.

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 15. října - Památka sv. Terezie od Ježíše

Mše sv. není celebrována.

Středa, 16. října - Nezávazná památka sv. Hedviky

Mše sv. není celebrována.

Čtvrtek, 17. října - Památka sv. Ignáce Antiochijského

Mše sv. není celebrována.

Pátek, 18. října - Svátek sv. Lukáše

18:00 - Mše svatá obětována za † rodiče Václava a Marie Hasalovy

Sobota, 19. října - Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

18:00 - mše svatá obětována za † Annu Gajduškovou, sourozence, živou a zemřelou rodinu

Neděle, 20. října - 29. neděle v liturgickém mezidobí
93. Světový den misií
Den modliteb za misie

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Příští neděli 20/10/2019 bude sbírka na podporu misií.
  • V dobře nepřítomnosti kněží v případě nutnosti kontaktujte P. Vratislava Kozuba, faráře ze Všechovic, na tel. čísle +420 731 626 508.
  • K dispozici je nové číslo časopisu pro děti Nezbeda.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hana Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 611,- KČ.
  • Na farním webu je k dispozici pro přečtení a tisku dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2019