Pořad bohoslužeb 13. - 20. 12. 2020

13.12.2020

Drazí farníci,
dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 40 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii. 

Pořad bohoslužeb budeme aktualizovat průběžně v závislosti na nových vládních nařízeních.


Neděle, 13. prosince - 3. neděle adventní

7:30 - Mše sv. bez úmyslu
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:30 - Mše sv. bez úmyslu
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 14. prosince - Památka sv. Jana od Kříže

6:30 - Rorátní mše sv. obětována na poděkování Bohu za dobrodiní s prosbou o ochranu

Úterý, 15. prosince

Mše sv. není celebrována.

Středa, 16. prosince

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována na oděkování za dar života, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 17. prosince
Výroční den narození papeže Františka (1936)

6:30 - Rorátní mše sv. obětována za † Vladimíra a Annu Jurkovy

Pátek, 18. prosince

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † rodiče Uhříkovy a živou rodinu

Sobota, 19. prosince

Od 8:00 stavění Vánočních stromků v kostele

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † Františka Škařupu a rodiče Škařupovy. Pro živé rodiny dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle, 20. prosince - 3. neděle adventní

7:30 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Steinbauerovu, Vinklárkovu a Vrtalovu
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:30 - Mše sv. obětována na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření na faře


Drazí farníci, v sobotu od 8:00 bude v kostele probíhat stavění stromků a příští týden v pondělí po rorátech bude probíhat jejich zdobení, pokud máte tu možnost, budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete pomoci. Vřelé díky!


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 40 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky), včetně středy (16.40) a rorátů (6.15).
  • V pondělí a ve čtvrtek budou roráty v 6.30, ale kvůli omezením bez snídaně na faře.
  • Ve středu nás biskupové zvou k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.
  • Příští neděli předvánoční zpovídání od 14.30 do 15.30 v kapli na faře. V týdnu bude také možnost zpovědi v Holešově, rozpis je na našich webových stránkách.
  • Bude-li příznivá epidemiologická situace, zveme děti od 1. do 9. třídy na víkend na Arše pro děti z farnosti. Začínáme v pátek 18. 12. farní mší sv. v 17 hodin v kostele a končíme nedělní mší svatou v 9 hodin.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 684 Kč.