Pořad bohoslužeb 13.6. - 20.6. 2021

17.06.2021

Neděle, 13. června - 11. neděle v mezidobí

8:00 - Mše svátá obětovaná za zemřelého Antonína Novosada při 15. výročí odchodu z tohoto světa a za živou rodinu.

9:00 - Mše svatá obětovaná  za farníky

14:30Adorace a svátostné požehnání

Pondělí 14. června

Mše svatá nebude celebrována

Úterý 15. června - Památka Sv. Víta, mučedníka

Mše svatá nebude celebrována

Středa 16. června - Votivní ke sv. Ludmile

18:00 - Mše svatá bude obětována za rodiče Šebestovy a Vičanovy

Čtvrtek 17. června

18:00 - Zádušní mše svatá obětovaná za Evžena a Marii Schreiberovy

Pátek 18. června

18:00 - Mše svatá bude obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota 19. června - S nedělní platností

18:00 - bez úmyslu

Neděle 20. června - 12. neděle v mezidobí - Den otců

8:00 - Mše svatá bude obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá bude obětována Na poděkování za 25 let Archy, za všechny dobrodince, s prosbou o Boží požehnání pro vedoucí a děti


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Příští neděli jste zváni na oslavy 25 let Archy, po mši sv., kterou bude slavit otec biskup Mons. Josef Nuzík bude přímo v kostele moderovaný vzpomínkový program a pak se bude pokračovat v oslavách na Arše, vč. dobrovolné hry pro všechny věkové kategorie. Prosíme o pomoc s občerstvením.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 227 Kč.