Pořad bohoslužeb 14. - 21. 2. 2021

16.02.2021

Neděle, 14. února - 5. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. obětována za manželství, rodinu a přátele Janu a Mária
8:00 - Mše sv. obětována za za dar života týmačky Moniky
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za poděkování za dar života, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

14:30 - Adorace a svátostné smíření

Pondělí, 15. února

17:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé členy živého růžence


Úterý, 16. února

mše sv. nebude celebrována

Středa, 17. února - Popeleční středa - den přísného postu

17:00 - Mše sv. obětována za Annu a Jiřího Novotné a Karla Vičana

Čtvrtek, 18. února 

17:00 - Mše sv. obětována za manželství a rodinu

Pátek, 19. února

16:30 - křížová cesta

17:00 - Mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota, 20. února - S nedělní platností

18:00

Neděle, 21. února - Sbírka "Haléř sv. Petra"

8:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Josefa Vlčka, živou a zemřelou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - bez úmyslu
14:30 - křížová cesta - děti (schola)

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Na Popeleční středu vstoupíme do doby postní. Je to den přísného postu. Při mši svaté budeme udělovat popelec.
  • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz.
  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Příští týden bude sbírka Haléř sv. Petra, která je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 024 Kč.