Pořad bohoslužeb 14. - 21. 6. 2020

14.06.2020

Týden po 11. neděli v mezidobí | roční cyklus A

3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 14. června - 11. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 15. června - Nezávazná památka sv. Víta

18:00 - zádušní mše svatá obětována za zemřelé farníky první poloviny tohoto kalendářního roku, za které nebyla sloužena zádušní mše.

Úterý, 16. června - Pouť kněží za vlastní posvěcení na Sv. Hostýně

11:15 - mše sv. na Svatém Hostýně obětována za vlastní posvěcení kněží

Středa, 17. června

Mše svatá není celebrována.

Čtvrtek, 18. června

Mše svatá není celebrována.

Pátek, 19. června - Slavnost Nejsvětějšího srdce Jěžíšova 

18:00 - mše sv. obětována za † Jiřinu Masaříkovou duše v očistci a živou rodinu

Sobota, 20. června - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

18:00 - mše svatá obětována za rodinu Doležalovu a Dubjákovu a živou rodinu

Neděle, 21. června - 12. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Zveme děti od 1. do 9. třídy na víkend pro děti z farnosti na faře od pátku 26. do neděle 28. června. Začínáme páteční farní mší sv. v 18 hodin v kostele a končíme nedělní farní mší svatou v 9 hodin.
  • Také zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Přihlášky jsou k dispozici na farním webu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 445 Kč.