Pořad bohoslužeb 14. - 21. 7. 2019

14.07.2019

Neděle, 14. července - 15. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 15. července - Památka sv. Bonaventury

18:00 - mše sv. obětována za † Zdeňka Jemelíka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Úterý, 16. července - Nezávazná památka Panny Marie Karmelské

Mše sv. není celebrována.

Středa, 17. července - Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † Karla Vičana, dceru, zetě a živou rodinu

Čtvrtek, 18. července

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence 

Pátek, 19. července

18:00 - mše sv. bez úmyslu

Sobota, 13. července - Nezávazná památka sv. Apolináře

18:00 - mše sv. obětována za manžela, děti, vnučky a dárce

Neděle, 21. července - Slavnost posvěcení kostela

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme za zapojení se do včerejší děkanátní poutě (Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání; sobota 13. 7. 2019) v Olomouci.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
    Úklid před poutí bude v úterý 16. 7. od 15 h.
  • Dnes (neděle 14. 7. 2019) bude v 18 h zkouška sboru v kostele.
  • Děkujeme za dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 632,- KČ.


Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.