Pořad bohoslužeb 14. 3 - 21. 3. 2021

14.03.2021

Neděle, 14. března - 4. neděle postní

8:00 - Mše sv. obětována za zemřelou Janu a Milenu Čubovy, živou a zemřelou rodinu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Miroslava Vagače, dvoje rodiče  a živou rodinu

14:00 - Křížová cesta - důchodci

Pondělí, 15. března

17:00 - Mše sv. obětována za Františka a Aloisii Slámkovy a duše v očistci

Úterý, 16. března - Den modliteb ke sv. Ludmile

7:15 -  Mše sv. obětovaná za  Vzájemnou lásku, úctu a věrnost, manželů, za dar rozlišení povolání a za osvobození pro závislé


Středa, 17. března - Sv. Patrika, biskupa

17:00 - Mše sv. obětována za děti vnoučata a pravnoučata 

Čtvrtek, 18. března - Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učitele církve

17:00 - Mše sv. obětována za zemřelé manžele Jemelíkovy a živou rodinu

Pátek, 19. března - Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

16:30 - křížová cesta
17:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Bohumila Karlíka

Sobota, 20. března - S nedělní platností

17:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci


Neděle, 21. března - 5. neděle postní 

8:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Cíchovu a Matušů
9:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Josefa Sanitráka, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci
10:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - křížová cesta - muži

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Stále pokračuje novéna ke sv. Josefovi před slavností sv. Josefa 19. března. Každý den bude mše svatá s tematickým kázáním.

  • V sobotu od 9.30 do 12.30 se uskuteční duchovní obnova online vedená plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem na téma Pokání a naše úhybné manévry. Více na stránkách plzeňského biskupství www.bip.cz.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 585 Kč.