Pořad bohoslužeb 14. 4. - 21. 4. 2019

14.04.2019

Neděle, 14. dubna - Květná neděle

Závěr Týdne modliteb za mládež.
Závěr oslav XXXIV. Světového dne mládeže.

7:45 - Pěší křížová cesta z Podhradní Lhoty
8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a příležitosti svátosti smíření v kapli sv. Jana

Pondělí, 15. dubna - Pondělí svatého týdne

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za † dárce farnosti

Úterý, 16. dubna - Úterý svatého týdne

Mše sv. není celebrována.

Středa, 17. dubna - Středa svatého týdne

18:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě bez úmyslu.

Čtvrtek, 18. dubna - Zelený čtvrtek
Začátek Velikonočního Tridua.

18:30 - mše sv. v kostele obětována za † Františka Hrušku, manželku a živou rodinu.

Pátek, 19. dubna - Velký pátek
Pokračování Velikonočního Tridua.
Den přísného postu od masa a půst újmy.

17:30 - křížová cesta v kostele
15:00 - obřady umučení Páně v kostele

Sobota, 20. dubna - Vigílie Vzkříšení Páně
Závěr Velikonočního Tridua.

8:00 - 15:00 - bdění u Božího hrobu v kostele
20:00 - mše svatá  v kostele obětována za vzájemnou lásku, úctu a věrnost manželů.

Neděle, 21. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


 • Děkujeme za organizaci a modlitbu při dnešní pěší křížové cestě.
 • Dnes (Ne 14/4 2019) bude zpovídání před Velikonocemi od 14:30 do 15:30 na faře. Zpovídat bude i o. Vratislav ze Všechovic. 
 • Ministranti jsou zváni na Missa Chrismatis do olomoucké katedrály. Odjezd v 7:30 z Rajnochovic (7:35 z P. Lhoty). 
 • Zveme mládež na sederovou večeři, která bude na Zelený čtvrtek v na faře v 16 h. Je nutné nahlásit se u Moniky do dnešních (Ne 14/4 2019)  20 h. 
 • Na Velký pátek bude v kostele v 14:20 křížová cesta. Ve 14:45 začneme novénu k Božímu milosrdenství. Obřady Velkého pátku začnou v 15:00. Tento den je přísný půst od masa a půst újmy (jednodenní nasycení).
 • Na Bílou sobotu zveme k modlitbě bdění u Božího hrobu. Zapisujte se na arch vzadu v kostele. Bdění začne v 8:00 a bude zakončeno v 15:00 modlitbou novény k Božímu milosrdenství. 
 • Po vigilii zmrtvýchvstání zveme všechny na faru na tradiční velikonoční agapé. Pokud budete chtít přispět něčím dobrým, přineste to během soboty na faru. Po agapé bude zajištěn odvoz.
 • Farní pouť bude 1. května na Cvilín.
 • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden pokračují v úklidu paní Fialová, Dubjáková a Rýcová. 
 • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 802 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář. 
 • Dveřní sbírka na motomed pro p. Václava Měsíce.
 • Schránky postní almužny přineste do pondělních 19 h. Děkujeme.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.