Pořad bohoslužeb 15. - 22. 11. 2020

15.11.2020

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ČÁSTEČNÉHO UVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JE OD 18. 11. 2020 POVOLENA ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V POČTU MAX. 15 OSOB.

Mše sv. budou celebrovány každý všední den, včetně sobot, ve farním kostele.


Neděle, 15. listopadu - 33. Neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 16. listopadu - Nezávazná památka sv. Markéty Skotské

Mše sv. není celebrována

Úterý, 17. listopadu - Památka sv. Alžběty Uherské
Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentů

9:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Čechovu.


OD STŘEDY 18. 11. 2020 JE POVOLENA ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V MAX. POČTU 15 OSOB

Mše sv. budou celebrovány každý všední den, včetně sobot, ve farním kostele.
Neděle zůstává v "nouzovém režimu": 14:30 - 15:30 - tichá adorace s možností přijetí svátostí eucharistie a smíření.

Středa, 18. listopadu - Nezávazná památka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za Karla Vičana, dceru a zetě

Čtvrtek, 19. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Pátek, 20. listopadu

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za živou a zemřelou rodinu Poláčkovu

Sobota, 21. listopadu - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18:00 - Mše sv. ve farním kostele bez úmyslu

Neděle, 22. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


 • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Individuální duchovní služba je v rámci opatření možná, ale společné mše svaté pouze s jedním účastníkem.
 • Mše sv., včetně úmyslů, slavíme soukromě. Pokud byste chtěli úmysl přesunout nebo si jej naopak zadat, zavolejte na faru.
 • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
 • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a 15.30 a s možností svátosti smíření v sakristii. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky).
 • Vzhledem k pandemii se mění podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci:
 • věřící si mohou svobodně vybrat libovolných 8 dnů měsíce listopadu k návštěvě hřbitova a pomodlit se tam třeba v duchu za zemřelé,
 • plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) může být
 • přenesen na jakýkoliv den měsíce listopadu, který si mohou věřící svobodně vybrat, kdy zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Modlitbu Páně a Vyznání víry,
 • lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. z důvodu nařízené karantény, za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. korunku k Božímu milosrdenství nebo růženec).
 • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
 • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.