Pořad bohoslužeb 15. - 22. 12. 2019

15.12.2019

Týden po 3. neděli adventní | roční cyklus A

3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 15. prosince - 3. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli na faře

Pondělí, 16. prosince

06:30 - rorátní mše sv. obětována na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o moudrost a  ochranu Panny Marie

Úterý, 17. prosince - Výroční den narození papeže Františka (1936)

Mše sv. není celebrována.

Středa, 18. prosince

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † rodiče, manžela a živou rodinu

Čtvrtek, 19. prosince

06:30 - rorátní mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Pátek, 20. prosince

17:00 - mše sv. obětována za nemocnou osobu

Sobota, 21. prosince - Památka sv. Jana od Kříže

18:00 - mše svatá obětována za Františka Škařupu, rodiče z obou stran a živou rodinu Škařupovu, Hlavicovu a Minářovu

Neděle, 22. prosince - 4. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli na faře


  • Dnes 15/12/2019 v 17 hodin začíná přihlašování na Sněženky - jarní prázdniny pro děti od 8 do 14 let na Arše a také nově pro starší od 15 do 18 let na Přístavu. Přihlášky na www.archa.ado.cz a pro starší na www.pristav.ado.cz.
  • Dnes 15/12/2019 v 18 hodin po svátostném požehnání v kapli na faře bude zkouška sboru.
  • Zveme děti od 1. do 9. třídy na víkend pro děti z farnosti na faře. Začínáme páteční farní mší sv. v 17 hodin v kostele a končíme nedělní farní mší svatou v 9 hodin.
  • Příští neděli předvánoční zpovídání od 14:30 do 15:30 v kapli na faře. V následujícím týdnu bude možnost zpovědi v Holešově, rozpis je na nástěnce a na webu.
  • K nahlédnutí a případnému objednání je k dispozici časopis Rodinný život.
  • K dispozici je nástěnný kalendář Naše Valašsko. Výrobní cena je 50 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 144 Kč.


Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz