Pořad bohoslužeb 15. - 22. 8. 2021

12.08.2021

Neděle, 15. srpna 2021 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné a novokněžské požehnání

Pondělí, 16. srpna 2021 - Votivní ke sv. Ludmile

18:00 - Mše obětovaná za obrácení hříšníků a duše v očistci

Úterý, 17 srpna 2021

Mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 18. srpna 2021

18:00 - Mše obětovaná za Jiřího a Annu Novotné a duše v očistci

Čtvrtek, 19. srpna 2021 - Votivní ke Sv. Josefovi

18:00 - Mše obětovaná za zemřelého Bohuslava a Martu Jemelíkovi, syny a snachu Elišku a živou rodinu

Pátek, 20. srpna 2021 - Památka Sv. Bernarda, opata a učitele církve

18:00 - Mše obětovaná za děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota, 21. srpna, 2021 - Památka Sv. Pia X., papeže

18:00 - Mše obětovaná za Za děti, vnoučata a pravnoučata

Neděle, 23. srpna 2021 - 21. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za Farníky

14:30 -Adorace a svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • V sobotu 28. 8. si udělí svátost manželství Martin Vašinka z Brna a Alena Sehnalíková z Brna.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 965 Kč.