Pořad bohoslužeb 16. 12. - 23. 12. 2018

17.12.2018

Neděle, 16. prosince - 3. neděle adventní "Gaudéte"

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 17. prosince - Výroční den narození papeže Františka

6:30 - rorátní mše sv. obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha Sv. a ochranu Panny Marie

Úterý, 18. prosince

Mše sv. není celebrována.

Středa, 19. prosince

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za zemř. bratra, manželku a rodiče

Čtvrtek, 20. prosince

6:30 - rorátní mše sv. (bez úmyslu)

Pátek, 21. prosince - Nezávazná památka Petra Kanisia

17:00 - mše sv. obětována za zemř. manžela, dary Ducha Sv. a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Sobota, 22. prosince

18:00 - mše svatá obětována za zemř. Josefa Halenčáka a Boží požehnání pro manželku

Neděle, 23. - 4. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Zdobení našeho kostela na vánoční svátky - info na faře
  • Srdečně zveme děti od 1. do 9. třídy na předvánoční víkend na faře od pátku 21. do neděle 23. prosince. Začátek v 17.00 farní mší svatou a konec po nedělní mši svaté. Více na plakátku na nástěnce.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 182 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.