Pořad bohoslužeb 16. - 23. 2. 2020

18.02.2020

Týden po 6. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 16. února - 6. neděle v mezidobí
Závěr Národního týdne manželství 2020

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN JSOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 17. února - Nezávazná památka sv. Alexia a druhů

17:00 - mše sv. obětována za † Hanu Hanákovou, za † rodiče Josefa a Helenu Hanákovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý, 18. února

Mše svatá není celebrována.

Středa, 19. února

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Josefa a Marii Šebestovy a jejich † sourozence

Čtvrtek, 20. února

17:00 - mše sv. obětována za † Amálii Šindelkovou a P. Adolfa Sváru

Pátek, 21. února - Nezávazná památka sv. Petra Damianiho

17:00 - mše sv. obětována za † Marii Dubjákovou, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 22. února - Svátek stolce sv. Petra

18:00 - mše svatá obětována na dobrý úmysl dárce a duše v očistci

Neděle, 23. února - 7. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • V rámci Národního týdne manželství jste dnes 16/2/2020 zváni do Paršovic na pouť manželů a zamilovaných k oltáři sv. Valentýna. Program: 14.30 modlitba růžence, 15.00 mše sv. (hl. celebrantem kněz a psycholog Lukáš Engelmann), modlitba u oltáře sv. Valentýna a přednáška na faře Závislosti ve vztazích.
  • Zveme mladé od 15 do 18 let na příští víkend na faru, kde pro ně bude připraven program. Přihlašování do středy na www.pristav.ado.cz. A také zveme na Sněženky pro starší, které budou na faře od pondělí 2. 3. večer do pátku 6. 3. odpoledne.
  • Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra, která je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 2 872,- KČ.