Pořad bohoslužeb 16. - 23. 5. 2021

17.05.2021

Neděle, 16. května, den modliteb za sdělovací prostředky

8:00 - Mše svatá obětovaná za Žofii Dubjákovou, manžela, vnučku Hanu a duše v očistci

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za Pavla Rýce, tatínka Aloise, živou a zemřelou rodinu

14:30 - Adorace, svátostné požehnání

Pondělí, 17. května

18:00 - Mše svatá obětovaná za poděkování za dar života s prosbou o Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie

Úterý, 18. května

mše svatá nebude celebrována

Středa, 19. května, - Votivní ke sv. Josefovi

18:00 - Mše svatá obětovaná za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 20. května, Památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

18:00 - Mše svatá obětovaná za živé a zemřelého kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 21. května, - Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhy mučedníky

18:00 - Mše svatá obětovaná za ministranty a scholu

Sobota, 22. května - S nedělní platností, Sv. Rity z Cascie, řeholnice

18:00 - Mše svatá obětovaná za blahořečení P. Emila Kapauna a nová řeholní povolání

20:30 - Vigilie Seslání Ducha Svatého

Neděle, 23. května

8:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Petra Vinklárka, živou a zemřelou rodinu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky 

10:00 - Mše svatá obětovaná za dar pokoje a míru ve světě

14:30 - Adorace, svátostné požehnán


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Do letniční slavnosti vstoupíme vigílií v sobotu ve 20:30, ve které obnovíme své biřmovací závazky.

  • Příští neděli po požehnání jste zváni na farní den.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 611 Kč.