Pořad bohoslužeb 16. - 23. 6. 2019

16.06.2019

Neděle, 16. června - Slavnost Nejsvětější Trojice

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 17. června

18:00 - mše sv. obětována za † dárce farnosti

Úterý, 18. června
Pouť kněží na Svatý Hostýn za vlastní posvěcení

Mše sv. není celebrována.

Středa, 19. června - Nezávazná památka sv. Jana Nepomuka Neumanna

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Drahomíra Čecha, živou a † rodinu

Čtvrtek, 20. června - Slavnost Těla a krve Páně
Doporučený svátek

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života, víry a povolání s prosbou o Boží blízkost do dalších let

Pátek, 21. června - Památka sv. Aloise Gonzagy

18:00 - mše svatá obětována za živou a † rodinu Doležalovu a Dubjákovu

Sobota, 22. června - Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora
Jáhenské svěcení v Olomouci

18:00 - mše svatá obětována za † Adolfa, Aloise a Jana Valentovy

Neděle, 23. června - 12. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme všem, kdo se minulý týden jakkoli podíleli na přípravě a průběhu farního dne (zvláště za pomoc s občerstvením).
  • DOD na Arše proběhne již příští neděli 23. června, začátek v 14.00 mší svatou. Archa srdečně zve a tradičně prosí farnost o pomoc s občerstvením.
  • Farní tábor - chaloupka - proběhne od neděle 25. srpna do pátku 30. srpna.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 247 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.