Pořad bohoslužeb 16. - 23. 8. 2020

17.08.2020

Týden po 20. neděli v mezidobí | roční cyklus A


4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 16. srpna - 20. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 17. srpna

Mše sv. nebude celebrována.

Úterý, 18. srpna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 19. srpna - Nezávazná památka sv. Jana Eudese

Mše sv. nebude celerována.

Čtvrtek, 20. srpna - Památka sv. Bernarda

18:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 21. srpna - Památka sv. Pia X.

18:00 - Mše sv. obětována Za † Bohuslava a Martu Jemelíkovy, syny Bohuslava a Jana a * rodinu

Sobota, 22. srpna - Památka Panny Marie Královny

18:00 - Mše sv. obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Neděle, . srpna - 23. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).
  • Prosíme, vzpomeňte v modlitbě na děti i vedoucí na farní chaloupce, která bude od zítřka do příští neděle v Blahutovicích nad Odrou.
  • Dne 22. 8. v našem kostele uzavře svátost manželství Vlastimil Mareš a Nikol Perutková a 19. 9. u sv. Mořice v Kroměříži uzavře svátost manželství Dominik Cícha a Terezie Burianová.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 335 Kč.