Pořad bohoslužeb 17. 2. - 24. 2. 2019

18.02.2019

Neděle, 17. února - 6. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 18. února

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 19. února

Mše sv. není celebrována.

Středa, 20. února

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za † Jaroslava Novosada při výročí nedožitých 100 let, † Svatavu Novosadovou při 10. výročí úmrtí, živou a † rodinu

Čtvrtek, 21. února - Nezávazná památka sv. Petra Dominaniho

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za † Amálii Šindelkovu, P. Adolfa Sváru a duše v očistci 

Pátek, 22. února - Svátek stolce svatého Petra

15:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zesnulého p. Oldřicha Čubu

Sobota, 23. února - Památka sv. Polykarpa

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana obětována za živou a † rodinu Kundrátovu, Vinklárkovu a Steinbauerovu 

Neděle, 24. února - 7. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra, která je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 2 831,- Kč 

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.