Pořad bohoslužeb 17. - 24. 1 . 2021

16.01.2021

Neděle, 17. ledna -2. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. obětována za zemřelého Václava Ševelu
8:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu a na dobrý úmysl, za živou rodinu a za duše v očistci 
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za uzdravení dvou nemocných osob na přímluvu Panny Marie a za duše v očistci
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možností svátosti smíření

Pondělí, 18. ledna - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

17:00 - Mše sv. obětována za † manžela, sestru a rodiče

Úterý, 19. ledna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 20. ledna - Nezávazná památka sv. Šebestiána

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 21. ledna - Památka sv. Anežky Římské

17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Pátek, 22. ledna - Nezávazná památka sv. Vincence

14:00 - Mše sv. bez úmyslu

Sobota, 23. ledna
Mše sv. s nedělní platností

18:00 - Mše sv. obětována za Františka Škařupu, rodiče z obou stran a živou rodinu Škařupovu, Hlavicovu, Minářovu a Stojanovu 

Neděle, 24. ledna - 3. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. bez úmyslu
8:00 - Mše sv. bez úmyslu
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. bez úmyslu
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možností svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • V týdnu od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • U příležitosti neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora. Setkání se koná ve čtvrtek ve 20.00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. Bližší informace na https://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021, kde se v 19.50 objeví odkaz.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Zichalová a Pelcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 195 Kč.