Pořad bohoslužeb 17. - 24. 11. 2019

19.11.2019

Týden po 33. neděli v mezidobí

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář


Neděle, 17. listopadu - 33. neděle v mezidobí
Den Bible | Den boje za svobodu a demokracii | Světový den chudých

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 18. listopadu - Nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 19. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Středa, 20. listopadu

Mše sv. není celebrována.

Čtvrtek, 21. listopadu - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Mše sv. není celebrována.

Pátek, 22. listopadu - Památka sv. Cecílie

17:00 - mše sv. obětována za Marii a Aloise Slámkovy a duše v očistci

Sobota, 23. listopadu - Nezávazná památka sv. Klementa I.

18:00 - mše svatá obětována za zemřelou rodinu

Neděle, 24. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes, 17/11/2019, se rozezní zvony na všech kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.
  • V době nepřítomnosti kněží kontaktujte v naléhavých případech P. Vratislava Kozuba, faráře ze Všechovic na tel. +420 731 626 508.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu a Biblické dílo. Sbírka z minulé neděle činila 3 230,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz