Pořad bohoslužeb 24. - 31. 5. 2020

17.05.2020

Týden po 7. neděli velikonoční | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 24. května - 7. neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky a církev v Číně

7:30 - Mše za † Františka Hrušku, manželku a živou rodinu
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání v kostele

Pondělí, 25. května - Památka

Mše sv. nebude celebrována 

Úterý, 26. května  - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

Mše sv. nebude celebrována

Středa, 27. května

18:00 mše sv. v kostele

Čtvrtek, 28. května

18:00 -mše sv.obětována za † Václava Ševelu a Boží požehnání pro živou rodinu

Pátek, 29. května 

18:00 - mše sv. obětována za živou a † rodinu Rakusovu

Sobota, 30. května Památka sv. Zdislavy

18:00 - mše sv. v kostele

Neděle, 31. května - 7. neděle velikonoční

7:30 - Poděkování za dar života s prosbou o boží požehnání a ochranu Panny Marie
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu do 300 osob. Při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti. 
  • Také připomínáme křesťanskou povinnost vykonat si svátost smíření 1x za rok. Možnost splnit si tuto povinnost v rámci velikonoční zpovědi je možné jako obvykle vždy půl hodiny před mší svatou. 
  • Jste zváni na májové pobožnosti u kaple v Podhradní Lhotě, vždy v 19 hodin, vyjma špatného počasí. 
  • Zveme mladé od 15 let příští víkend na faru k prožití Letnic, přihlašování na pristav.ado.cz. 

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany činila 6 985 Kč .